Oprichting Netherlands EFSI Investment Agency (NEIA)

Om Nederlandse bedrijven en de economie optimaal te laten profiteren van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) richt het kabinet vandaag het Netherlands EFSI Investment Agency (NEIA) op. NEIA biedt Nederlandse investeerders en financiële instellingen ondersteuning bij aanvragen voor dit zogenaamde Juncker-fonds. Dat schrijven ministers Kamp van Economische Zaken en Dijsselbloem van Financiën vandaag in een brief aan de Kamer. Met EFSI wil de Europese Commissie ten minste 315 miljard euro aan extra investeringen mogelijk maken. Voor Nederland betekent dit in potentie miljarden euro’s voor onder meer de aanleg van glasvezelnetwerken, extra kredietverlening aan het mkb en energiebesparende maatregelen voor woningen.

Minister Kamp: ‘Nu de economie weer aantrekt, is het van groot belang om alle mogelijkheden voor verdere groei optimaal te benutten. Door de economische crisis zijn de investeringen in Europa en in Nederland de afgelopen jaren achtergebleven. Met behulp van EFSI kunnen investeerders komende jaren extra projecten realiseren die de economie aanjagen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie en innovatie. Met het NEIA, biedt het kabinet ondersteuning en expertise om die investeringen met EFSI-steun in Nederland voor elkaar te krijgen.’ Hij vervolgt: ‘Extra investeringen betekenen concrete kansen voor ondernemers om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, te financieren en op de markt te brengen. Dat leidt tot banen en draagt bij aan hogere economische groei.’

Minister Dijsselbloem: ‘Het EFSI is een interessante investeringsbron voor maatschappelijke en economische projecten. Het bedrijfsleven, financiers en medeoverheden hebben aangegeven behoefte te hebben aan een loket en een intermediair, die actief partijen bij elkaar brengt die nodig zijn om optimaal van het EFSI te kunnen profiteren. Met het NEIA komt het kabinet daaraan tegemoet. Het NEIA biedt een loket dat snel duidelijkheid kan geven over wat het EFSI wel of niet voor individuele projecten kan betekenen. Daarnaast biedt het een platform dat het mogelijk maakt om de kennis, de financiering en het organisatorisch vermogen bij verschillende partijen te bundelen om van kansrijk projectideeën succesvolle aanvragen tot EFSI-financiering te maken.’

Door de economische crisis zijn de investeringen in de Europese economie in de afgelopen jaren achtergebleven. In 2013 lag het investeringspeil bijvoorbeeld 230 tot 370 miljard beneden het lange termijn gemiddelde van ruim 3000 miljard euro per jaar. Met EFSI beoogt de Europese Commissie de komende vier jaar via garantstellingen extra private investeringen te ontlokken. Nederlandse investeerders die op zoek zijn naar financiering kunnen zich gaan melden bij NEIA voor expertise en ondersteuning bij het indienen van de aanvraag. Zodra het Europese fonds wordt opengesteld kunnen Nederlandse indieners in aanmerking komen voor EFSI-ondersteuning.

Het kabinet stelt Jeroen Kremers tot medio september aan als voorzitter van NEIA. Met zijn achtergrond bij zowel de rijksoverheid als in de financiële sector heeft hij de kennis en ervaring in huis om de opstart van NEIA te verzorgen. Onder voorzitterschap van NEIA zullen medeoverheden, de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII), de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) samenwerken om de voortgang van EFSI-investeringen in Nederland te bevorderen.

Gerelateerde artikelen