Oppositie tegen verhoging lage btw-tarief

De oppositie keert zich tegen een verhoging van het lage btw-tarief, zoals door het kabinet geopperd. Zou die verhoging doorgaan, dan wil het kabinet de 5 miljard euro die dat oplevert steken in het verder verlagen van de belastingen op arbeid.

Maar een groot deel van de oppositie ziet dat niet zitten. CDA, SP, PVV en een aantal kleinere fracties zijn er tegen. De ‘constructieve’ oppositiepartijen ChristenUnie en SGP hebben er ook zeer grote twijfels bij. GroenLinks is er op tegen om het lage btw-tarief over de volle breedte te verhogen. De partij is wel voor een btw-verhoging op vlees.

Dat bleek woensdag in het Kamerdebat met premier Mark Rutte en staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën over de kabinetsplannen voor lastenverlichting en belastinghervormingen.

Woensdag werd duidelijk wat de kabinetsplannen precies betekenen voor de koopkracht van mensen. Werkenden met een laag tot middeninkomen gaan er 3 procent op vooruit. De mensen met hogere inkomens gaan er 1,5 procent op vooruit. Het besteedbaar inkomen voor mensen met een uitkering blijft stabiel. Gepensioneerden gaan er gemiddeld licht op vooruit.

CDA-leider Sybrand Buma zei dat de plannen voor lastenverlichting kunnen rekenen op zijn steun. Hij wil echter niet met het kabinet in achterkamertjes onderhandelen over een eventuele verdere hervorming van het belastingstelsel. De SP en 50Plus willen dat ook niet. Andere partijen waren er niet voor uitgenodigd.

Het kabinet sprak vorige week met D66, ChristenUnie, GroenLinks en de SGP achter gesloten deuren over de plannen. Al die vier partijen zijn nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Daar hebben VVD en PvdA samen niet meer dan 21 zetels. De verwachting is dat dit overleg eind deze week of anders volgende week verder gaat. ChristenUnie en SGP willen daarin ook over de lastenverlichting onderhandelen.

 

(ANP)

Gerelateerde artikelen