Openbaarmaking WOZ-waarde vanaf oktober 2016

Het is voorlopig de bedoeling dat de openbaarmaking van de WOZ-waarde van woningen per 1 oktober 2016 zal plaatsvinden. Staatssecretaris Wiebes van Financiën en minister Plasterk van Binnenlandse Zaken nemen hier waarschijnlijk pas na deze zomer een definitief besluit over.

Dit meldt de Vereniging Eigen Huis. Als de WOZ-waarde volledig openbaar is, kunnen burgers via internet de WOZ-waarde van woningen vergelijken met zelfgekozen vergelijkbare panden in een bepaalde buurt. Dat is van belang bij vaststelling van een koop- of verkoopprijs, maar ook om te kijken of de eigen WOZ-waarde correct is vastgesteld. Die waarde heeft invloed op bijvoorbeeld de onroerende zaakbelasting.

De openbaarmaking van WOZ-waarden is de afgelopen twee jaar al enkele malen uitgesteld. De reden daarvoor was dat onvoldoende gemeenten tijdig een aansluiting konden realiseren op het onderliggende informatiesysteem.

Lees ook:
• Besluiten bestuurlijk overleg over WOZ-aangelegenheden

Gerelateerde artikelen