Ook Zwitserland vereist CbC-rapportage – vanaf 2020

Als het Zwitserse parlement de voorstellen van de federale overheid overneemt zullen multinationals in Zwitserland al vanaf 2018 country-by-country (CbC) rapporten moeten openbaren.

Op 23 november accordeerde de Federale Raad een voorstel voor wet- en regelgeving die de automatische uitwisseling van CbC-data vastlegt. Uit die CbC-rapportage moet duidelijk worden, hoe en waar de onderneming wereldwijd hoeveel omzet en winst genereert, c.q. hoe deze in de onderneming geboekt worden. Volgens schattingen van de Raad zullen ca 200 ondernemingen door de nieuwe wet ‘getroffen’ worden.

Om de nieuwe regelgeving te implementeren zijn drie juridische fundamenten vereist. Ten eerste moet de Convention on Mutual Assistance in Tax Matters van de OESO en de Raad van Europa van kracht zijn; dit staat gepland voor 1/1/2017 en Zwitserland zal de conventie per 1/1/2018 overnemen. Als tweede is er de Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) on the Exchange of Country-by-Country Reports  die geïmplementeerd moet zijn; Zwitserland tekende hiervoor op 27 januari 2016 en het wachten is alleen nog op goedkeuring door het parlement.

Last but not least moet dat parlement een ‘federale wet betreffende de automatische internationale uitwisseling van CbC-rapportages door multinationals’ aannemen, dat al als wetsvoorstel voorligt.

Daarna rest alleen nog een referendum (!)  waarin het Zwitserse volk zijn fiat geeft, en ook in Zwitserland zullen de grote multinationals hun fiscale trucs moeten openbaren. De Federale Raad moet nog wel bepelen met welke andere landen de data uitgewisseld zullen gaan worden.

tax-news.com

Gerelateerde artikelen