Ook Vestia en Woonschakel leveren jaarrekening 2015 aan met SBR

Woningcorporaties Vestia en Woonschakel hebben op 21 juli hun jaarrekeningen over 2015 digitaal, met een digitaal getekende accountantsverklaring, via digipoort ingestuurd naar de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

De corporaties gebruikten daarvoor het Standard Business Reporting (SBR), een nationale standaard voor digitale informatie-uitwisseling, en werden ondersteund door de specialisten van BDO. De corporaties volgden hiermee in de voetsporen van Wooncompagnie, die ruim een week eerder als eerste de jaarrekening op deze manier instuurde.
 
De aanlevering is onderdeel van de pilot SBR voor woningcorporaties. Voor minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst zijn kwalitatief goede en toegankelijke corporatiegegevens van groot belang voor het verder professionaliseren van de corporatiesector. Standard Business Reporting (SBR) is de nationale standaard voor digitale uitwisseling van bedrijfsmatige gegevens tussen ketenpartijen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van open (inter)nationale standaarden.
 
BDO investeert veel in actuele technologie en wil op de hoogte blijven van alle trends en ontwikkelingen die de dienstverlening aan klanten verder verbetert, efficiënter maakt en grotere toegevoegde waarde geeft. Roland van Hecke, voorzitter van de Branchegroep Woningcorporaties: “Voor BDO biedt het deelnemen aan de pilot de mogelijkheid om samen onze klanten kennis uit te breiden, hen voor te bereiden op dat wat komen gaat en een actieve bijdrage te leveren aan de verdere implementatie van SBR in de branche.”

Lees ook:

• ‘SBR draagt bij aan professionalisering woningcorporatiesector’
• Eerste woningcorporatie stuurt digitale jaarrekening met getekende accountantsverklaring in via SBR

 

 

(BDO

Gerelateerde artikelen