PwC: SBR draagt bij aan professionalisering woningcorporatiesector

Door de grote diversiteit aan verantwoordingsrapportages die woningcorporaties moeten opleveren, is in de woningcorporatiesector sterke behoefte aan gestandaardiseerde, gestructureerde en geautomatiseerde uitwisseling van informatie. SBR draagt hierdoor bij aan verdere professionalisering van de sector.

Dit stelt PwC naar aanleiding van het feit dat PwC op 8 juli jl. als eerste accountantskantoor een digitale jaarrekening en accountantsverklaring digitaal heeft ondertekend. Wooncompagnie uit Hoorn heeft deze jaarrekening vervolgens succesvol gedeponeerd bij de Autoriteit Woningcorporaties. Dit was een primeur en belangrijke stap in de ontwikkeling van Standard Business Reporting (SBR). Aan de digitaal getekende jaarrekening en accountantsverklaring is hard gewerkt door Wooncompagnie, softwareleveranciers SKARP, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Autoriteit Woningcorporaties en PwC. PwC heeft de accountantsverklaring digitaal ondertekend met een NBA-beroepscertificaat, daarbij ondersteund door softwareleverancier Creaim.

Pilot

De aanlevering van deze jaarrekening is onderdeel van de pilot SBR voor woningcorporaties. Gedurende de komende weken leveren ook de andere pilotdeelnemers een jaarrekening met een digitaal getekende accountantsverklaring aan. Hierna wordt de pilot geëvalueerd. Bij een positief resultaat wordt de implementatie van SBR binnen het corporatiedomein op termijn uitgebreid naar andere verantwoordingsrapportages.

SBR

SBR is de nationale standaard voor digitale uitwisseling van bedrijfsmatige gegevens tussen partijen in rapportageketens. Daarbij wordt gebruik gemaakt van open (inter)nationale standaarden om efficiënter en effectiever te kunnen rapporteren. SBR zal gefaseerd worden ingevoerd tussen 2016 en 2019 voor jaarverantwoordingen, zowel in de publieke als private sector. Voor accountants biedt SBR vele mogelijkheden tot innovatie; PwC onderzoekt dit actief en werkt aan het ontwikkelen van de randvoorwaarden hiervoor.

Gerelateerde artikelen