‘Onvoldoende oog voor klimaatrisico op beurs’

Nederlandse beursgenoteerde bedrijven hebben onvoldoende oog voor de klimaatrisico’s die zij lopen.

Vooral ondernemingen in niet-financiële sectoren lopen achter op dit vlak, stelt accountants- en adviesbureau KPMG na onderzoek onder bedrijven met een AEX-notering.

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de fysieke risico’s van extreem weer en de gevolgen hiervan, zoals overstromingen, orkanen en droogte. Bedrijven onderschatten ook vaak de mogelijke risico’s die de overgang naar een groenere economie met zich meebrengt.

Het ontbreken van een goede langetermijnblik kan volgens KPMG-partner Wim Bartels aanzienlijke financiële gevolgen hebben, zoals verlies van inkomsten, snel in waarde dalende bezittingen en hogere operationele en aansprakelijkheidskosten.

Wie het wel goed doen zijn bedrijven in de olie- en gassector. "Zij zijn bijvoorbeeld goed voorbereid op de mogelijke gevolgen voor de strategie, reputatie en aansprakelijkheid. En de bedrijven zijn zich bewust van de invloed van CO2-beprijzing en het feit dat de wijze waarop zij met het klimaat omgaan gevolgen kan hebben voor consumentenvoorkeuren", aldus Bartels.

Gerelateerde artikelen