Onderzoek NBA: Trainees in de accountancy willen meer ondersteuning

Trainees in de accountancy hebben een grote behoefte aan meer vaktechnische ondersteuning door de NBA. Dit blijkt uit onderzoek van de NBA zelf. Op de tweede plaats gaven de trainees aan dat ze willen dat de NBA hun belangen behartigt, bijvoorbeeld in Den Haag. Ook meer uitleg en hulp bij PE werden vaak genoemd. Tenslotte maken trainees zich ook zorgen over de instroom in het beroep en de reputatie en aantrekkelijkheid van het beroep accountant.

Vlak voor het einde van het jaar peilde de beroepsorganisatie wat accountantstrainees van de NBA verlangden. De uitkomsten volgen op eerder onderzoek van de NBA onder de leden. Daarin kwam naar voren dat bestrijding van de regelgeving bovenaan het wensenlijstje van accountants staat. Maar meer ondersteuning stond ook bij de volwassen accountants hoog 

Bijna de helft van de respondenten heeft wel eens contact met de beroepsorganisatie, de meeste van die contacten gaan over de praktijkopleiding. Toch wordt ook de helpdesk regelmatig gebeld. Zeker een kwart van de respondenten neemt wel eens deel aan NBA-evenementen.

Bijna alle respondenten vinden het belangrijk dat de NBA lobbyt. Opvallend is dat trainees vrijwel dezelfde prioriteiten noemen als actieve leden op de vraag waar de NBA dan over moet lobbyen. Het vaakst genoemd worden de inhoud van het accountantsberoep en wet- en regelgeving. Verlichten van de regeldruk, en het verbeteren van de work-life balance komen ook regelmatig terug.

 

Gerelateerde artikelen