Onderzoek naar faillissementswet WHOA

Over de omgang met en het resultaat van de wet is nog weinig bekend.

Bijna twee jaar nadat de WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord) is ingevoerd, wordt deze wet om faillissementen te voorkomen onderzocht. Iedereen die ervaring heeft met de WHOA wordt uitgenodigd om een online vragenformulier in te voeren. 

Het lijkt erop dat de WHOA vaak wordt gebruikt sinds de invoering. Het uitgangspunt is dat een akkoord met een meerderheid van de schuldeisers een bankroet kan voorkomen. Sommigen deskundigen denken dat deze wet bijdraagt aan het betrekkelijk laag aantal faillisementen. Zo probeerde de koopjesketen Big Bazar een faillissement te voorkomen met een beroep op de WHOA.

Er is echter nog weinig bekend over omgang met en resultaat van de WHOA. Onderzoekers van de universiteiten van Groningen en van Leiden sturen dit onderzoek. De vragenlijst vormt onderdeel van de wettelijk opgedragen evaluatie van de WHOA die in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) wordt uitgevoerd.

 

Gerelateerde artikelen