Onderzoek naar compliance in ziekenhuiszorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) start samen met organisatieadviesbureau Berenschot een onderzoek naar de manier waarop ziekenhuizen in hun compliancesystemen aandacht besteden aan het thema correct registreren en declareren van zorg.

Compliance betreft het vertalen van wet- en regelgeving naar goede procedures en afspraken, zodat organisaties een betrouwbare – compliant – bedrijfsvoering kunnen realiseren en in stand houden.

Handvatten ontbreken

De aandacht voor het thema ‘compliance in de zorg’ neemt toe, onder meer door de introductie van integrale bekostiging, de opkomst van medisch specialistische bedrijven en het groeiende belang van zorgaanbieders om risico’s in hun bedrijfsvoering te herkennen en te beheersen.

Tegelijkertijd hoort de NZa vanuit de ziekenhuissector dat concrete ontwikkelingen op dit terrein langzaam op gang komen en concrete handvatten daarvoor ontbreken.
 
Handreiking

De NZa wil samen met medisch specialisten, medisch managers, compliance officers, ziekenhuisbestuurders en ziekenhuisaccountants een handreiking opstellen om hun compliancesystemen (nog) beter te kunnen inrichten en daarmee correct registreren en declareren van zorg (nog) beter te kunnen borgen. Daarbij wordt rekening gehouden met de complexiteit van de dagelijkse ziekenhuispraktijk.
In het onderzoek van de NZa en Berenschot staan de volgende vragen centraal;
• Hoe hebben Nederlandse ziekenhuizen hun compliancesysteem op het gebied van correct registreren en declareren van zorg ingericht?
• Welke good en bad practices treffen we hierbij aan?
• Hoe kunnen Nederlandse ziekenhuizen hun compliancesysteem op het terrein van correct registreren en declareren van zorg verder versterken?

Het onderzoek duurt tot het eind van dit jaar. In augustus en september worden gesprekken gevoerd met medewerkers van een aantal ziekenhuisorganisaties. Deze instellingen worden door bureau Berenschot benaderd voor deelname. De resultaten worden naar verwachting begin 2016 gepubliceerd.

 

 

Gerelateerde artikelen