Onderzoek naar commerciële prikkels in accountantsbeloning

NBA wil 'druk geven aan organisaties en individuen in de accountantssector'.

De NBA gaat onderzoeken of er nog sprake is van commerciële prikkels in de beloningen van accountants. Op basis van deze uitkomsten zal de NBA bekijken of acties nodig zijn. Bij een sector die pleit voor transparantie, past volgens de NBA ook transparantie over geldstromen bij grotere accountantsorganisaties. Niet alleen bij de oob-kantoren maar ook de top twintig reguliere vergunninghouders. Maar uitsluitend belonen op basis van kwaliteitscriteria, zoals de kwartiermakers hebben voorgesteld, gaat de beroepsorganisatie te ver.

Dat schrijft de NBA in een reactie op de slotrapportage van de kwartiermakers toekomst accountancysector en de reactie daarop van de minister. Daarin onderschrijft de NBA de kritiek van de minister van Financiën op het trage tempo waarmee accountants verbeteringen doorvoeren. 

De NBA ziet een rol voor zichzelf als aanjager van het geheel van aanbevelingen en aanmoedigingen. De organisatie zegt “druk te geven aan organisaties en individuen in de accountantssector”. 

Zo wil de organisatie vooropgaan bij het opstellen van een code voor commissarissen bij accountantsorganisaties en bij de ruimte voor accountant om te kunnen spreken in de aandeelhoudersvergadering.

De NBA wil eind dit jaar bepalen hoe accountants moeten rapporteren over fraude bij hun klanten. Ook wil de organisatie het delen van technologie tussen kantoren en accountants bevorderen. Een ander agendapunt is het aantrekkelijk houden van de beroepsopleiding.

Praktische tips om verbeteringen meteen in gang te zetten.

 

Gerelateerde artikelen