Minister dreigt met ingrijpen in de wettelijke controles

Als de kwaliteit niet snel verbetert komen er aanvullende regels.

Minister Steven van Weyenberg van Financiën is teleurgesteld over de conclusies van de kwartiermakers voor de accountancy. In een brief aan de Tweede Kamer verwijst hij naar de geringe resultaten van pogingen om de kwaliteit van de controle te verbeteren. De minister schrijft dat de kwartiermakers nog veel ruimte voor verbetering zien, maar dat die nog maar mondjesmaat wordt ingevuld.

  • Minister van Financiën teleurgesteld over trage vooruitgang accountancyhervormingen
  • Accountancysector onder druk om veranderingsbereidheid te tonen
  • NBA-voorzitter bevestigt behoefte aan snellere hervormingen

“Om die ruimte goed te benutten is de veranderbereidheid bij accountantsorganisaties en de NBA een belangrijke voorwaarde. Daarover zijn zij jammer genoeg niet onverdeeld positief. Zij vinden het tempo van verandering te laag en vinden dat er meer stappen moeten worden gezet dan tot nu toe gedaan.”

Veranderbereidheid tonen

Volgens de minister is het aan de accountantsorganisatie en de NBA om veranderbereidheid te tonen. Maar als dat vruchteloos is, grijpt hij in.

“Ik ben het met de kwartiermakers eens dat aanvullende regels nu niet nodig zijn”, schrijft Van Weyenberg. “Maar ik sluit deze niet uit als de sector de handschoen zelf niet oppakt en niet op afzienbare termijn voortgang boekt. De samenleving mag meer vooruitgang van de sector verwachten.”

Vermoedt u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel). 

De minister verwijst naar de constatering van de kwartiermakers dat het middenkader van accountantskantoren nog steeds vatbaar is voor sterke prikkels. “Zoals budgetdruk, tijdsdruk en de druk van de wensen van de controlecliënt over de te melden – of juist niet te melden – bevindingen”, aldus Van Weyenberg.

Volle steun van de leiding nodig

“Om weerstand te kunnen bieden heeft de individuele accountant de volle steun nodig van de leiding van accountantsorganisaties. De leiding moet deze steun uitdragen en de accountant helpen deze prikkels te weerstaan.”

NBA-voorzitter Kris Douma zegt in een reactie de mening van de minsiter te onderschrijven. “Er zijn al wel stappen gezet, maar per saldo ben ik het eens met de minister dat het sneller moet en kan.” 

Douma wijst op wat er al gedaan is. “We werken aan verdergaande transparantie in het publiek belang en nog steeds zijn wij voornemens om ook bij transparantie over werkzaamheden inzake fraude en continuïteit stappen te zetten ten aanzien van eventuele bevindingen.”

“Wij zouden ook graag aan de slag gaan met ISQM, de internationale standaarden over kwaliteit, maar wachten nog op de minister. Die heeft eerder naar de Kamer aangegeven dat de NBA geen regels voor accountantsorganisaties zou moeten stellen.”

Lees hier de gehele reactie van de minister op het rapport van de k wartiermakers

Lees hier het commentaar van NBA-voorzitter Kris Douma

Gerelateerde artikelen