Onderwijsinspectie: kwaliteit accountantscontrole toegenomen

De kwaliteit van accountantscontroles bij onderwijsinstellingen is toegenomen. Ook voltrekt zich een verschuiving van de big four naar kleinere kantoren. Dat staat in het rapport De Financiële Staat van het Onderwijs 2016 dat de Onderwijsinspectie heeft gepubliceerd.

De inspectie voerde in 2016 87 reviews uit op controles bij onderwijsinstellingen over boekjaar 2015, verdeeld over zeventien accountantskantoren en 44 accountants. Het aantal niet-toereikende controles daalde van zeven over boekjaar 2014 tot drie over boekjaar 2015.

Een analyse van de beschikbare gegevens bij onderwijsinstellingen (Inspectie van het Onderwijs, 2017) laat zien dat het marktaandeel de laatste jaren is verschoven van de grote (big four) accountantskantoren naar kleinere. Het marktaandeel van de grote kantoren is van 2012 tot en met 2015 gedaald van 59 naar 36 procent. 

De accountantskosten zijn sinds 2012 gelijk gebleven of licht gestegen. Alleen in het primair onderwijs zijn de kosten substantieel gedaald, van gemiddeld ruim 20.000 euro per jaar per school naar minder dan 17.000 euro per jaar.

De Financiële Staat van het Onderwijs 2016

Gerelateerde artikelen