Ondersteuning bij maatschappelijke stage btw-vrijgestelde onderwijsactiviteit

Gerechtshof Den Haag heeft in hoger geoordeeld dat het verzorgen van maatschappelijke stages door een bv onder de onderwijsvrijstelling in de omzetbelasting valt. Een eerdere uitspraak van de rechtbank wordt door het hof vernietigd.

Het in 2009 opgerichte bedrijf verricht als ondernemer voor de omzetbelasting activiteiten als het genereren en in stand houden van stageplaatsen binnen maatschappelijke instellingen en organisaties, zoals sportverenigingen, zorginstellingen, culturele instellingen en overheidsinstellingen, teneinde stagiaires ervaring en kennis te laten opdoen.

In hoger beroep is, net als voor de rechtbank, in geschil of de betreffende  prestaties van het bedrijf onder de btw-onderwijsvrijstelling vallen. Gerechtshof Den Haag beslist anders dan de rechtbank dat het verzorgen van maatschappelijke stages onder de onderwijsvrijstelling valt. ‘De activiteiten hebben niet louter een organisatorisch karakter, maar behelzen onmiskenbaar in hoofdzaak onderwijsverstrekking, te weten het overdragen van kennis en vaardigheden betreffende de stage. Het Hof vindt voor het oordeel steun in de omstandigheid dat de activiteiten, zo die door de school zelf worden uitgevoerd, zonder meer, naar ook de Inspecteur ter zitting desgevraagd heeft verklaard, kwalificeren als onderwijs,’ aldus het hof.

Gerelateerde artikelen