Ondernemingen VS moeten relatie tussen hoogte beloning en prestatie transparant maken

Binnenkort zullen Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen verplicht worden gesteld om de relatie tussen de hoogte van de bestuurdersbeloningen en de financiële resultaten in relatie tot vergelijkbare ondernemingen openbaar te maken. De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC heeft een voorgestelde transparantiemaatregel hierover op 29 april in consultatie gebracht.

Dit meldt Eumedion. De transparantiemaatregel stelt, volgens de SEC, aandeelhouders in staat een beter geïnformeerde stem uit brengen over de uitvoering van het beloningsbeleid en over de benoeming of herbenoeming van bestuurders.

Op grond van de huidige Amerikaanse wet- en regelgeving moeten Amerikaanse ondernemingen de totale beloning van hun bestuurders al openbaar maken. Nieuw is dat de onderneming de omvang van de jaarlijkse totale aandeelhouderswaardecreatie (‘TSR’) voortaan ook in de AVA-agendastukken moet opnemen, alsmede de omvang van de TSR door vergelijkbare ondernemingen die in een referentiegroep zijn opgenomen. De ondernemingen moeten de betreffende informatie over de afgelopen 5 jaar in de AVA-documenten opnemen.

Kleine beursgenoteerde ondernemingen hoeven de belonings- en prestatie-informatie over slechts de afgelopen 3 jaar te openbaren. Belanghebbenden hebben 60 dagen de tijd om op de voorgestelde maatregel te reageren. De SEC zal vervolgens de definitieve maatregel vaststellen, alsmede de datum van inwerkingtreding.

• Voorgestelde transparantiemaatregel SEC

Gerelateerde artikelen