Ondernemers positief over CDA-voorstel loondoorbetaling bij ziekte

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het voorstel van het CDA om loondoorbetaling bij ziekte te verkorten naar acht weken interessant. Wel wijzen de ondernemersorganisaties erop dat dit zo moet worden ingericht dat dit niet tot meer verzuim leidt of stijging van de collectieve lasten.

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn positief over het voorstel van CDA-fractieleider Sybrand Buma en Tweede Kamerlid Pieter Heerma. ‘Zij zien in dat de last van loondoorbetaling flink verminderd moet worden, net zoals de hinder van de re-integratie inspanningen die werkgevers moeten verrichten. Als deze lasten lager worden, kunnen werkgevers weer makkelijker personeel aannemen en daarmee groeien. Wel is nadere uitwerking van het plan nodig om de lagere kosten en verminderde re-integratielast ook daadwerkelijk te realiseren,’ aldus de ondernemersorganisaties.

Gerelateerde artikelen