Ondernemers pleiten voor behoud huidige fiscale eenheid

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn tegen afschaffing van de fiscale eenheid.

'De fiscale eenheid moet behouden blijven, nu er geen betere alternatieven op tafel zijn gekomen in een eerste consultatie voor een nieuwe groepsregeling.' Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in hun reactie op een consultatie door het ministerie van Financiën.

Fiscale eenheid
Een fiscale eenheid maakt het mogelijk om meerdere belastingplichtigen als één belastingplichtige aan te merken. Iets wat veel administratieve lasten en gedoe scheelt voor veel MKB-bedrijven. Door een uitspraak van het Europees hof ontstond echter discussie over deze regeling. Inmiddels is via reparatiewetgeving de fiscale eenheid weer in lijn gebracht met het EU-recht. In de zoektocht naar een toekomstbestendige nieuwe groepsregeling legt het ministerie nu vier denkrichtingen neer.

Behoud stelsel vanwege vele voordelen
Eerder gaven de organisaties al aan dat ze zo dicht mogelijk bij het bestaande systeem wilden blijven. Van die vier door Financiën voorgelegde opties kiezen ze daarom ook voor behoud van de huidige regeling. Dit sluit fiscaal het beste aan bij de manier waarop een ondernemer kijkt naar zijn onderneming, namelijk als één economische entiteit. Ook uit een internationale vergelijking volgt dat het huidige Nederlandse systeem veruit het beste scoort op de kenmerken die voor ondernemers relevant zijn, zoals de uitvoerbaarheid, weinig administratieve lasten en fiscale neutraliteit.

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn daarom tegen afschaffing van de fiscale eenheid (één van de andere denkrichtingen in de consultatie), omdat dit het Nederlandse ondernemersklimaat op achterstand zet. Mocht er een alternatieve groepsregeling komen zoals de andere denkrichting van verlies- of winstoverdracht, dan moet dat eerst goed worden uitgewerkt om te kunnen beoordelen of zo’n regeling evengoed scoort. De voorgestelde andere alternatieven zijn niet aantrekkelijker voor ondernemers dan de huidige situatie.

Gerelateerde artikelen