‘Ondernemers hebben last van slecht functioneren Belastingdienst’

Bijna de helft van de ondernemers heeft last van het slecht functioneren van de Belastingdienst. Dit blijkt uit de resultaten van een poll die ONL voor Ondernemers vandaag bekend maakt.

“Ondernemers vinden het lastig om de Belastingdienst te bereiken met technische vragen over aangiftes. Spreken met een medewerker met verstand van zaken is vaak niet mogelijk,” aldus ONL. ONL concludeert dan ook dat alle ophef, problemen en reorganisaties bij de fiscus een negatief effect hebben op het ondernemersklimaat. Namens ondernemers roept de organisatie staatssecretaris Wiebes van Financiën nadrukkelijk op zo spoedig mogelijk orde op zaken te stellen.

Naar aanleiding van de recente ophef over het functioneren van de Belastingdienst besloot ONL ondernemers te vragen of ze hier hinder van ondervinden. 49,65% van de ondervraagde ondernemers gaf aan hier last van te hebben. Gebrekkige communicatie en het niet te spreken krijgen van de medewerker met kennis van zaken worden hierbij als grootste hindernissen genoemd.

Van de ondervraagde ondernemers is 44,84% het oneens tot zeer oneens met de stelling: “Het is voor mij eenvoudig de Belastingdienst te bereiken voor technische vragen over mijn aangifte”. Door het grote verloop ontbreekt een gesprekspartner en moet sommige informatie meerdere malen geleverd worden. Ondernemers geven aan lang op reacties te moeten wachten, of krijgen deze überhaupt niet.

Ondernemers willen dat de rust terugkeert bij de fiscus en de dienst weer bereikbaarder en persoonlijker wordt. Binnen een redelijke termijn moet een redelijk niveau van zekerheid over de af te dragen belastingen verkregen kunnen worden. Dit betekent dat er meer ruimte moet komen om met de Belastingdienst te overleggen. 49,23% van de ondernemers verkiest eenvoud en duidelijkheid boven lage kosten als het om belastingen gaat.

Gerelateerde artikelen