Ondanks vertrouwen in Nederlandse vestigingsklimaat minder investeringen

Het vertrouwen dat buitenlandse investeerders hebben in het Nederlandse vestigingsklimaat was nog nooit zo hoog als dit jaar. Toch vertaalde dit grote vertrouwen zich het afgelopen jaar niet in meer nieuwe buitenlandse investeringen in Nederland. Dit blijkt uit de Barometer Nederlands vestigingsklimaat 2015 van EY, waarin 200 beslissers van internationale ondernemingen gevestigd binnen en buiten Nederland gevraagd is naar hun perceptie en verwachtingen ten aanzien van het Nederlandse vestigingsklimaat.

In tegenstelling tot Europa en de landen om ons heen daalde het aantal buitenlandse investeringen in Nederland in 2014 met ruim 7% van 161 naar 149.
 
Vertrouwen naar recordhoogte

Dit jaar is het vertrouwen van internationale bedrijven in het Nederlandse vestigingsklimaat naar een recordhoogte gestegen. Zo heeft 32% van de geïnterviewde topbestuurders plannen om in 2015 in Nederland uit te breiden of nieuw te investeren. Ook verwacht 58% dat ons vestigingsklimaat de komende drie jaar (sterk) verbetert; vorig jaar was dit nog 40%. Caroline Rodenburg, Senior Manager bij EY: ‘De deelnemende bedrijven baseren hun vertrouwen in het Nederlandse vestigingsklimaat op de internationale oriëntatie van Nederland, de stabiele wetgeving, de aanwezigheid van buitenlandse bedrijven en hun positieve ervaringen.’

Nederland blijft achter op andere Europese landen

Het totaal aantal buitenlandse investeringsprojecten in Europa is ten opzichte van 2013 met bijna 10% gestegen van 3.957 naar 4.341, het hoogste aantal investeringen sinds de start van de registratie in 1997. De top 6 van landen met de meeste investeringsprojecten is hetzelfde gebleven als vorig jaar. Opvallend is dat de buitenlandse investeringen in de landen om ons heen zijn gestegen: het Verenigd Koninkrijk steeg met 11%, Duitsland met 9%, Frankrijk met 18% en België met 13% terwijl het aantal buitenlandse investeringen in Nederland daalde met ruim 7%. Nederland laat dus terrein liggen ten opzichte van Europa en de landen om ons heen.

Kloof tussen perceptie en realiteit

Wat kan Nederland doen om aantrekkelijk te blijven voor internationale investeerders? EY: ‘Buitenlandse investeerders geven aan (in)flexibiliteit van arbeidswetgeving en kosten (arbeidskosten, vennootschapsbelasting, subsidies en incentives) minder aantrekkelijke locatiefactoren te vinden. Daarnaast kan onze Nederlandse cultuur voor innovatie, creativiteit en ondernemerschap beter en kan opleiding en training in nieuwe technologieën verbeterd worden. Belangrijke signalen die hoog op de agenda van Nederlandse besluitvormers moeten staan. Uit ons onderzoek blijkt ook dat de perceptie over ons vestigingsklimaat van buitenlandse investeerders die nog niet in Nederland gevestigd zijn minder positief is dan de perceptie van buitenlandse investeerders die al wel in Nederland gevestigd zijn. Dit geeft aan dat we de kwaliteiten van het Nederlandse vestigingsklimaat nog veel beter op de kaart moeten zetten bij buitenlandse investeerders.’

• Barometer Nederlands vestigingsklimaat 2015

Gerelateerde artikelen