Onafhankelijkheid accountant nog verder aangescherpt

Verbod op controlewerk als dat onderdeel is van een adviestraject.

Er komt een verbod voor accountantsorganisaties op betalingen voor assurance-opdrachten die afhankelijk zijn van andere diensten dan de controleopdracht.

Voor OOB-kantoren wordt de onafhankelijkheid nog iets scherper aangesnoerd. Die mogen niet langer als accountant optreden voor de controlecliënt als er na het controlewerk nog steeds betaald werk wordt verricht voor dezelfde klant. Dat kan het gevolg zijn als het accountantskantoor bijvoorbeeld fiscaal advies geeft.

Dit staat in een ontwerpverordening die de NBA voorlegt aan accountants op de ledenvergadering van 11 december. Een verordening moet uiterlijk twee maanden voor de datum van de bijeenkomst van de ledenvergadering waarin deze ter vaststelling wordt voorgelegd, op de website van de NBA worden gepubliceerd.

Iedereen kan gedurende vier weken bij het bestuur zijn zienswijze op deze ontwerpverordening geven. Het bestuur brengt deze zienswijze ter kennis van de leden.

Lees ook: Accountants willen aanpassing EU-wet duurzaamheidsrapportages
 

Gerelateerde artikelen