Accountants willen aanpassing EU-wet duurzaamheidsrapportages

Mogelijk mogen ook andere beroepen duurzaamheid controleren.

De NBA ziet nog te veel kwaliteitsrisico's bij de inschakeling van andere 'independent assurance services providers' dan accountants voor het toetsen van duurzaamheidsinformatie. Dat blijkt uit de reactie van de NBA op de consultatie van de Wet implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering. Die nieuwe wet, waarvan de consultatie medio juli is gestart, is gericht op implementatie van de Europese duurzaamheidsrichtlijn CSRD in Nederland.

Het toelaten van een 'Independent Assurance Services Provider' (IASP)’ voor het geven van duurzaamheidsassurance is door de NBA afgewogen tegen het belang van kwaliteit. Een IASP is niet vanzelfsprekend een accountant. Uit de eisen die de EU stelt aan een IASP, moet blijken of de accountant het exclusieve recht krijgt om duurzaamheidsrapportages uit te voeren. 

Maar volgens de NBA is het Europese wetsvoorstel nog niet duidelijk over de CSRD-eis dat dergelijke andere deskundigen aan vergelijkbare eisen als accountants en accountantsorganisaties moeten voldoen.  De NBA stelt voor om, naast de externe accountant die de wettelijke controle doet, ook andere externe accountants van dezelfde organisatie toe te laten tot het geven van assurance bij duurzaamheidsinformatie. Zo wordt de beschikbare capaciteit maximaal benut.

Verder wil de NBA dat aanvullende eisen vanuit de CSRD in de Wta alleen gaan gelden voor accountantsorganisaties die hun AFM-vergunning uitbreiden met duurzaamheidsassurance. Dat is nu nog niet duidelijk genoeg, vindt de NBA.

Daarnaast pleit de NBA voor een overgangsregeling voor mensen die nu al accountant zijn, zodat zij ook zonder theoretische opleiding voor duurzaamheidsassurance wel geregistreerd kunnen worden om dergelijke assurance te mogen geven.

Gerelateerde artikelen