Omzetstijging ziekenhuizen 30 procent

De omzet van de Nederlandse ziekenhuizen is in zes jaar met bijna 30 procent gegroeid, van 21,3 naar 27,5 miljard euro.

Daarmee is de ziekenhuissector de grootste groeier in de zorg, stelt inkoopcoöperatie Intrakoop. Die conclusie wordt getrokken na een analyse van bijna 1200 jaarverslagen van zorgorganisaties in de jaren tussen 2011 en 2017.

De omzet van alle deelsectoren (ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleeg- en thuiszorg) steeg in dat tijdsbestek van 53,5 miljard euro naar 61 miljard euro. Op de geestelijke gezondheidszorg na laten alle deelsectoren omzetgroei zien.

Bestuurder Frank Kaptein van Intrakoop, waarbij circa 550 zorgorganisaties zijn aangesloten, vindt dat de analyse aantoont dat ondanks bezuinigingen en andere maatregelen de zorgkosten blijven toenemen. “Dit onderschrijft nog eens het belang van meer samenwerking, ook buiten de grenzen van de eigen zorgorganisatie, en op meer terreinen dan inkoop. Zodat we samen de zorg betaalbaar houden.”

De ziekenhuizen en zorginstellingen hebben in de onderzochte periode hun financiële weerstand verstevigd. De buffers namen gemiddeld tussen de 30 tot 40 procent toe, vooral in de gehandicaptenzorg (+42,4 procent) en bij de ziekenhuizen (+38,9 procent). Volgens Intrakoop houden zorgorganisaties meer eigen vermogen aan omdat banken voorzichtiger zijn geworden met het verstrekken van geldleningen.

De analyse maakt volgens de inkoopcoöperatie ook duidelijk dat door ziekteverzuim en personeelsgebrek steeds vaker relatief dure uitzendkrachten en zzp'ers worden ingehuurd. Het aandeel 'personeel niet in loondienst' in de totale personeelskosten groeide met bijna 25 procent.

Gerelateerde artikelen