OESO vraagt om feedback over BEPS Action 6 over Verdragsmisbruik

De OESO heeft een nieuw discussiestuk gepubliceerd, met voorstellen over de verdere uitwerking van Actiepunt 6, het voorkomen van misbruik van (belasting)verdragen.
In maart van dit jaar is overleg gevoerd over Actiepunt 6, en dit stuk geeft de resultaten van dat overleg weer.  
Deel 1 behandelt het nieuwe voorstel voor een alternatieve ‘vereenvoudigde’ limitation-on-benefits (LOB) richtlijn en hoe die LOB-richtlijn in de Model Tax Convention van de OESO opgenomen dient te worden.
 
Deel 2 geeft de resultaten weer van de bespreking van de 20 issues rond verdere uitwerking die al in november van vorig jaar geïnventariseerd waren, waaronder nieuwe regels voor belastingverdragen en over de lokale implementatie van de regelgeving. 
 
De feedback op deze voorstellen zal besproken worden tijdens de Werkgroep 1-bespreking van 22-26 juni aanstaande; daarna zal WG1 een finale versie van haar report on Action 6 opstellen. 
 
Geïnteresseerden kunnen tot 17 juni reageren aan Marlies de Ruiter, head, tax treaties, transfer pricing and financial transactions division, OECD/CTPA.
Het discussiestuk is hier beschikbaar 
Gerelateerde artikelen