OESO publiceert transparantie-ratings voor Tsjechië, Kazakhstan en Marokko

Het Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes van de OESO heeft weer ‘peer review’ rapporten gepubliceerd voor drie landen.
In maart kwam het Global forum met een reeks van 9 rapporten, waaronder een aanvullend rapport voor Zwitserland, waaruit bleek dat dit land op de goede weg is om alle relevante internationale standaarden te implementeren. Vier landen, waaronder Luxemburg, blijven non-compliant. Nederland kreeg een rapport in 2013, waaruit bleek dat wij ‘largely compliant’ waren, met aantekeningen.
 
Voor Kazakhstan en Marokko zijn nu ‘Phase 1’ rapporten uitgebracht, met beoordelingen van het wettelijk kader voor fiscale transparantie en de (internationale) uitwisseling van gegevens.  Dit jaar nog volgt een Phase-2 onderzoek van Marokko, waarin de feitelijke verstrekking en uitwisseling van gegevens onderzocht gaat worden.
De resultaten van Phase 1 voor Kazakhstan zijn van dien aard, dat dit land geen Phase 2 onderzoek krijgt. Het wettelijk kader en de regelgeving zijn te gebrekkig om de uitvoering ervan te waarderen. 
 
Tsjechië heeft inmiddels wel zo’n tweede onderzoek achter de rug en slaagt met een cijfer ‘largely compliant’,  net als ons land. Inmiddels hebben 78 landen een Phase2-rapport ontvangen van de OESO. Twintig daarvan scoorden ‘compliant’, 44 waren ‘largely compliant en 4 ‘non-compliant’. Tot dusverre zijn 12 landen niet toegelaten tot Phase 2. 
Meer informatie over het Global Forum, de opzet van de peer reviews én de verschillende rapporten vindt u hier. 
Gerelateerde artikelen