OESO publiceert nieuw discussiestuk over BEPS Action 7, ontwijken VI-status

De OESO vraagt reacties op nieuwe voorstellen voor Actiepunt 7 (Prevent the Artificial Avoidance of PE Status) van BEPS.
Een eerste voorstel over deze manier van belasting ontwijken zag het licht op 31 october 2014. Daarin werd een aantal strategieën geïdentificeerd, die ingezet worden om de (belastbare)  ‘vaste inrichting’ status (V.I.)  te voorkomen of te omzeilen, inclusief een eerste reeks mogelijke tegenmaatregelen.
 
Doel van Actiepunt 7 is voorkomen dat de status van V.I. op kunstmatige wijze wordt ontweken, bijvoorbeeld  door middel van  commissionairsstructuren (onderhandelen zonder contract te sluiten) of vrijstellingen voor specifieke activiteiten (bijvoorbeeld opslag van goederen).
 
Op basis van reacties op deze eerste voorstellen zijn die tegenmaatregelen opnieuw bezien, met als resultaat een ‘preferred’ voorstel voor elk van de geïdentificeerde strategieën om de V.I.-status te vermijden.
 
En ook op deze concrete voorstellen kan weer gereageerd worden, tot 12 juni as. , via een email plus word-doc aan Marlies de Ruiter, Head, Tax Treaties, Transfer Pricing and Financial Transactions Division, OECD/CTPA; email te sturen aan taxtreaties@oecd.org. 
 
Gerelateerde artikelen