OESO komt met Revenue Statistics 2016 en Consumption Tax Trends 2016

De OESO zal op 30 november as. twee nieuwe vergelijkende onderzoeken publiceren, die het discours over belastinghervormingen moeten onderbouwen.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling publiceert aanstaande woensdag twee nieuwe vergelijkende studies over fiscale ontwikkelingen. De belastingdruk en belastingopbrengsten van de lidstaten zijn inmiddels weer bijna op het niveau van vóór de crisis van 2008 aangeland, maar de ‘fiscale mix’ die de landen daarbij gebruiken verschilt nogal.

Het Revenue Statistics 2016 rapport verzamelt de officiële gegevens over de belastinginkomsten van de lidstaten, plus de tax to GDP ratio, maakt onderscheid tussen belastingen geheven door centrale, regionale en lokale belastingen, en berekent de verhouding tussen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, sociale premies en indirecte belastingen in de ‘taks mix’.

Consumption Tax Trends 2016  geeft een ( tweejaarlijks) overzicht van de ontwikkelingen rond BTW  (Value Added Tax/Goods and Services Taks, VAT/GST) en accijnzen  in de OESO-lidstaten. Bovendien geeft het een schatting van de kosten van allerlei lokale vrijstellingen, uitzonderingen en specifieke verlagingen/verhogingen.

oecd.org

Gerelateerde artikelen