OESO BEPS Actieplan nieuws

Opnieuw zijn twee discussiestukken gepubiceerd in het kader van het Base Erosion Profit Shifting (BEPS) Actieplan van de OESO.
Vorige week werd een herziene OECD Calendar for BEPS inputs  gepubliceerd, met twee nieuwe conceptteksten, die de komende weken becommentarieerd kunnen worden door stakeholder-organisaties. 
Het gaat om: 
Vijf van de zes landen die in dit stuk genoemd wordenhebben al disclosure rules/regimes, zoals DOTAS in het VK, zijn lid van de Global Accounting Alliance of accounting Institutes. Het ligt dus voor de hand dat de GAA gebruik zal maken van de gelegenheid om reacties te formuleren. 
Deze ontwerptekst beschouwt alle constituerende elementen van de CFC (controlled foreign corporation) en transformeert deze tot behapbare ‘bouwstenen’ voor effectieve CFC-regelgeving. De meeste bouwstenen worden vergezeld van aanbevelingen dan wel opties om uit te kiezen.  
Gerelateerde artikelen