Notarissen zien beperking verschoningsrecht niet zitten

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vindt een beperking van het verschoningsrecht niet nodig. Dit stelt de beroepsorganisatie nadat verschillende media vrijdag aandacht besteedden aan de beperking van het verschoningsrecht van advocaten en notarissen n.a.v. een interview in het Financieele Dagblad met officier van justitie Vincent Leenders.

Volgens de KNB beschikt het OM over meerdere kapstokken om aan de gewenste informatie te komen en is de geheimhouding al op voldoende plaatsen doorbroken. Zo geldt voor het notariaat, evenals voor andere vrije beroepsbeoefenaren, de meldingsplicht uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). ‘De meldingsplicht geldt voor ongebruikelijke transacties op vrijwel het gehele werkterrein van de notaris, met uitzondering van het familie- en erfrecht. Deze meldingsplicht vormt een wettelijke doorbreking van het ambtsgeheim,’ aldus de KNB.

Derdengeldenrekening

Verder kunnen de Belastingdienst en het OM informatie opvragen bij de notaris over de gelden van cliënten die via de derdengeldenrekening lopen. KNB: ‘Hiermee zijn de geldstromen die over de derdengeldenrekening lopen inzichtelijk geworden voor de opsporingsdiensten. De centrale rol die de notaris en zijn derdengeldenrekening vervullen maken dat deze informatieplicht een belangrijke bijdrage kan leveren aan de fraudebestrijding. De wettelijke informatieplicht zorgt voor een duidelijke afbakening tussen datgene dat onverminderd door het ambtsgeheim wordt beschermd en de informatie over de financiële afwikkeling van transacties via de notaris. Het maatschappelijk belang, de belangen van een correcte heffing en effectieve inning van belastingen en een effectieve bestrijding van financieel-economische criminaliteit zijn op een evenwichtige manier geregeld in de Wet informatieplicht derdengeldenrekening. Toenmalig staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie merkte tijdens de parlementaire behandeling van de wet in 2011 op dat ‘verdergaande inperkingen van het notariële ambtsgeheim naar de huidige inzichten niet aan de orde zijn’.’

Ambtsgeheim

Het ambtsgeheim van de notaris is volgens de KNB niet absoluut. Het geldt alleen voor vertrouwelijke gegevens die de cliënt aan de notaris toevertrouwt. Daarnaast geldt het ambtsgeheim alleen voor de normale beroepsuitoefening van de notaris. Ook voor de persoonlijke gegevens van de notaris is het ambtsgeheim niet geldig. Tot slot moet het ambtsgeheim in zeer uitzonderlijke omstandigheden wijken voor hogere belangen, zoals het belang van de waarheidsvinding. Bijvoorbeeld wanneer de notaris op de hoogte is van crimineel handelen van zijn cliënt.

Gerelateerde artikelen