“Noodzaak toekomstbestendig pensioenstelsel nog recht overeind”

De pensioenfondsen staan er weer iets beter voor. Bij veel fondsen zijn de dekkingsgraden in 2017 gestegen dankzij aantrekkende beurskoersen en een hogere rente.

“Dat betekent echter nog niet dat we al in de groene zone zijn beland”, waarschuwen ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW. “Het systeem blijft nog steeds kwetsbaar en afhankelijk van de financiële markten.”

Toekomstbestendig pensioenstelsel
Volgens de ondernemingsorganisaties blijft de noodzaak om aan een meer toekomstbestendig pensioenstelsel te werken recht overeind. “Daar hoort langer doorwerken bij, maar er moet meer gebeuren. Het huidige stelsel is namelijk erg kwetsbaar voor langdurig lage rente. Ook moet de premie-inleg eerlijker worden zodat er een einde komt aan de herverdeling van jonge naar oudere deelnemers. Wel kunnen risico's nog steeds collectief worden gedeeld.”

Verhogen rekenrente geen oplossing
Daarnaast maken veranderingen in de samenleving en arbeidsmarkt dat modernisering nodig is om draagvlak te behouden, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW. “We zijn individualistischer geworden, veranderen vaker van baan en willen zelf keuzes kunnen maken.” Beide ontwikkelingen, financieel en maatschappelijk, maken aanpassing noodzakelijk. “Het tijdelijk verhogen van de rekenrente, zoals FNV en 50-Plus voorstaan, is daarom ook geen goede oplossing”, aldus de ondernemersorganisaties.

Gerelateerde artikelen