Nog geen definitieve besluitvorming over instelling centraal aandeelhoudersregister

De definitieve besluitvorming over de instelling van het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) kan op dit moment nog niet plaatsvinden. Dat schrijft minister Ard van der Steur van V&J in een brief aan de Tweede Kamer.

Het huidige ontwerp van een CAHR wordt gedurende de zomermaanden eerst onderworpen aan toetsing van de meerwaarde voor de gebruikers en aan de uitvoerbaarheid en de betaalbaarheid, voordat met uitvoering wordt begonnen. 

In 2012 heeft minister Ivo Opstelten, de voorganger van Ard van der Steur besloten tot instelling van het CAHR. In 2013 heeft hij de Kamer van Koophandel aangewezen als beheerder van het register. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en het notariaat zijn als leverancier van betrouwbare informatie en gebruiker betrokken bij de verdere uitwerking van dit besluit.

De afgelopen maanden hebben de KvK en de KNB veel werk verricht om in kaart te brengen welke informatie het CAHR moet opleveren en hoe de vereiste samenwerking tussen de KvK en het notariaat vorm kan krijgen.

Nadat een scherper beeld is ontstaan van de omvang en de complexiteit van de vereiste systeemaanpassingen, is gebleken dat de uitvoeringsconsequenties groter zijn dan aanvankelijk is geschat. De totale investering voor aanpassing van de ICT-systemen van de KvK en de KNB die hiervoor nodig is, valt dan ook hoger uit dan eerdere kostenindicaties, schrijft de minister mede namens staatssecretaris Dijkhoff van V&J, minister Dijsselbloem van Financiën en minister Kamp van EZ.

 

Gerelateerde artikelen