Nieuwe voorwaarden Investeringssubsidie Duurzame Energie in 2017

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) startte in 2016 en loopt tot eind dit jaar. Vanaf 2 januari 2017 gaat de ISDE weer open en zijn er nieuwe voorwaarden. De subsidie geldt voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Het budget van 2016 is op dit moment nog beschikbaar en in 2017 is opnieuw een budget van €70 miljoen beschikbaar. De ISDE regeling is op 6 december 2016 gepubliceerd in de Staatscourant. De subsidiebedragen voor enkele apparaten wijzigen. Zo wordt de tegemoetkoming voor kleine biomassaketels iets lager, en de tegemoetkoming voor grotere biomassaketels en zonneboilers hoger.

Aanvragen subsidie 2016 en 2017

De ISDE-regeling 2016 sluit op 31 december om 17.00 uur. Voor aanvragen die 2016 binnenkomen, gelden de huidige subsidiebedragen en voorwaarden. Vanaf 2 januari 2017 tot en met 31 december 2017 gelden de nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden.

In 2017 mogen particulieren (in plaats van 3 maanden na aanschaf) tot 6 maanden na installatie van het apparaat subsidie aanvragen. Zakelijke aanvragers moeten eerst subsidie aanvragen, waarna ze de aankoopverplichting mogen aangaan. Dit blijft hetzelfde in 2017.

Warmtepompen

De regeling wordt ook voor warmtepompen eenvoudiger. De hybride warmtepomp en warmtepompboiler vervallen als aparte categorie. Alle warmtepompen worden vanaf 2017 ingedeeld op basis van de bron van de warmte (lucht, water of grond).

Gerelateerde artikelen