Nieuwe regels voor vormen fiscale eenheid in de maak

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën brengt de wetgeving over het vormen van een fiscale eenheid in overeenstemming met de Europese regelgeving. Dinsdag besprak hij met de Tweede Kamer wat de gevolgen zijn voor het vestigingsklimaat, de belastingopbrengsten en eventuele ontwijkingsconstructies.

Bedrijven die nauw met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld een moeder- en dochtermaatschappij, kunnen samen een fiscale eenheid vormen. Een belangrijk voordeel hiervan is dat winsten en verliezen tegen elkaar wegvallen, waardoor de betaalde vennootschapsbelasting lager wordt. Er zijn wel voorwaarden. Zo moet de moedermaatschappij aanspraak maken op minimaal 95% van de aandelen, de winst, het vermogen en het stemrecht van de dochtermaatschappij. Maar de Nederlandse wetgever maakt onterecht onderscheid tussen (moeder)bedrijven uit Nederland en uit andere Europese landen, oordeelt het Europees Hof van Justitie. Met een verruiming van de wetgeving komt de staatssecretaris daaraan tegemoet.

Belang van fiscale eenheid staat tegenover belastingderving

Het vormen van een fiscale eenheid is vooral van belang voor het mkb. Deze mogelijkheid verlaagt de administratieve lasten, benadrukten De Vries (VVD), Groot (PvdA) en Omtzigt (CDA), en is daarom belangrijk voor het vestigingsklimaat. Concerns kunnen zaken economisch gezien logisch organiseren zonder dat dit fiscale nadelen heeft, betoogden onafhankelijk Kamerlid Van Vliet en de staatssecretaris. Maar het is onduidelijk hoeveel belastinginkomsten de overheid er door misloopt, aldus Merkies (SP), die er daarom vraagtekens bij zet. Wiebes’ voorstel verlaagt de belastinginkomsten structureel met 41 miljoen. Bijvoorbeeld doordat Nederlandse dochters van een moedermaatschappij uit een ander Europees land voortaan ook winsten en verliezen mogen verrekenen.

Ontwijkingsconstructies ongewenst

Is de fiscale eenheid een constructie die het ontwijken van belasting eenvoudiger maakt? Van Vliet, Omtzigt en De Vries benadrukten dat het meer dan één keer aftrekken van verliezen moet worden voorkomen. Het behalen van fiscale voordelen door het schuiven met geld tussen landen wordt makkelijker, vreest Merkies. Het stelsel wordt met Wiebes’ voorstel nog ingewikkelder, denkt Groot: maakt dit nieuwe ontwijkingsconstructies mogelijk? De staatssecretaris verzekerde dat de medewerkers van de Belastingdienst dagelijks bezig zijn om oneigenlijk gebruik van fiscale constructies te voorkomen.

De tweede termijn van het debat vindt plaats nadat de staatssecretaris enkele technische vragen schriftelijk heeft beantwoord.

Lees ook:

 

(Bron: Tweede Kamer)

Gerelateerde artikelen