Nieuwe regeling: scheiden met subsidie

De Raad voor Rechtsbijstand heeft de Subsidieregeling uitelkaar.nl gepubliceerd. Op basis van de regeling kan subsidie worden verleend aan de gebruikers van 'uitelkaar.nl'. Dit is een online scheidingsplatfom, aangeboden door BV Justice42.

Een potentiële gebruiker van uitelkaar.nl kan na het invullen van een vragenlijst een diagnose ontvangen waaruit blijkt dat zijn scheidingskwestie opgelost zou kunnen worden via deze applicatie. De focus van de applicatie ligt op het in dialoog treden met de echtgenoot of partner en zodoende samen tot afspraken komen. De verwachting is dat op een dergelijke wijze duurzame afspraken mogelijk zijn, wat dan weer leidt tot minder lasten voor en hogere tevredenheid bij de scheidende partijen, minder belasting van de rechtspraak en lagere lasten voor de samenleving in het algemeen.

Wanneer de gebruikers bij bepaalde punten in de dialoog tot de conclusie komen dat zij er niet uitkomen, kunnen zij een dienstverlener inschakelen. Zo kunnen zij bemiddeling inschakelen of advies vragen. De afspraken die dan tot stand zijn gekomen worden getoetst op hun duurzaamheid en juridische houdbaarheid door een reviewer. Deze reviewer brengt, voorzover van toepassing, de scheiding ook aan bij de rechtbank.

Voor de Raad voor Rechtsbijstand ligt de aandacht op de rechtzoekende die in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De gebruikers kunnen voor de betaling van de diensten van de genoemde dienstverleners aanspraak maken op subsidie wanneer zij daarvoor volgens de draagkrachtnormen van de Wet op de rechtsbijstand in aanmerking komen. Om dat te kunnen beoordelen, kunnen zij een inkomensverklaring aanvragen.

De toegang tot de genoemde subsidie moet zoveel mogelijk afgestemd zijn op de uitgangspunten van het systeem voor de gesubsidieerde rechtsbijstand. Daarom betaalt de Raad voor een Wrb-gerechtigde niet alle kosten van het gebruik van uitelkaar.nl, maar een subsidie die alleen een deel van de kosten dekt.

 

(Door: Vindsubsidies)

Gerelateerde artikelen