Nieuwe douanebrochures over geautomatiseerde periodieke aangifte (GPA)

Er zijn nieuwe informatie- en controlebrochures voor de aanlevering van een geautomatiseerde periodieke aangifte (GPA), zo meldt de Belastingdienst.

Deze brochures gaan over de volgende regelingen: douane-entrepot, inschrijving in de administratie invoer, actieve veredeling en accijnsgoederenplaats.

In de informatiebrochures staat wat de specificaties van de GPA zijn op informatieregel-, informatieblok- en veldniveau. In de controlebrochures staan de validaties waaraan de GPA moet voldoen.

Gerelateerde artikelen