Nieuwe cijfers over belastingdruk in de EU

Hoogste belastingdruk in Frankrijk, Denemarken en België

De ‘overall tax-to-GDP ratio’ wordt berekend als het totaal van de belastingen en sociale lasten als percentage van het Bruto Nationaal Product.  Deze ratio bleef dit jaar (d.w.z. 2015) volgens Eurostat gemiddeld voor alle lidstaten op 40%  staan, net als het jaar daarvoor. In de Eurozone was het 41,4%, een tiende procent lager dan in 2014.

Voor het eerst sinds 2010 is de gemiddelde ratio niet gestegen. Dat komt vooral door forse verlagingen in Denemarken en Ierland – in de meeste landen steeg de belastingdruk wel degelijk.

 

ec.europa.eu/eurostat

Gerelateerde artikelen