Nieuw referentiemodel voor het milieujaarverslag

De Climate Disclosure Standards Board komt met een herzien en uitgebreid referentiemodel voor milieuverslagen en integrated reporting.
In het milieu(jaar)verslag wordt gerapporteerd over de milieu- en duurzaamheidsprestaties van een organisatie: groindstoffen- en energieverbruik, verbetering van energie-efficiency, 
afvalstoffen (creatie, afvoer en mate van hergebruik), afvalwater, lucht, waterverbruik, bodembescherming, vervoer, duurzaamheid en geluidsniveaus.
 
De Climate Disclosure Standards Board (CDSB) is een internationaal consortium van bedrijven en NGO’s, voortgekomen uit de wandelgangen van het het World Economic Forum. Dat CBDS heeft nu een nieuw ‘reporting framework’ gepresenteerd, dat kan dienen als model en leidraad voor ondernemingen die graag in hun jaarverslag ook gegevens over hun milieu- en duurzaamheidsprestaties willen opnemen. 
Het ICAEW, als een van de oprichters van de Natural Capital Coalition, heeft mede bijgedragen aan dit nieuwe referentiemodel voor integrated reporting en prijst het van harte aan; mede gezien de nieuwe Non-Financial Reporting Directive van de EU, die grotere ondernemingen vanaf 2017 verplicht om niet alleen hun financiële performance-indicatoren te openbaren, maar ook niet-financiële informatie, zoals over milieu-impact, maatschappelijke verantwoordelijkheid en personeelszorg, anticorruptie-beleid en mensenrechten-compliance.
Gerelateerde artikelen