Nieuw jasje voor verouderde Handreiking tegen corruptie

Nieuwe handvatten om omkoping en kickbacks te ontdekken.

De NBA publiceert vandaag een nieuwe versie van Handreiking 1137. De nieuwe Handreiking richt zich met name op omkoping, kickbacks (terugbetaling in geld, goederen of cadeaus in ruil voor een opdracht) en faciliterende betalingen. Omdat die in de meeste gevallen gepaard gaan met valsheid in geschrifte, wordt corruptie beschouwd als vorm van fraude.

De nieuwe versie biedt accountants handvatten om corruptierisico’s te identificeren en om passende controlewerkzaamheden uit te voeren.

De eerste versie van de handreiking dateert van acht jaar geleden. Door wijzigingen in wet- en regelgeving voor accountants, het aangescherpte strafrechtelijk vervolgingsbeleid ten aanzien van faciliterende betalingen en het toegenomen zicht op nieuwe verschijningsvormen van corruptie raakte de oude handreiking echter verouderd.

Vorig jaar zomer had de NBA al aan accountants gevraagd om in een consultatieronde te reageren op de vernieuwde handreiking. Er kwamen vijftien reacties, een aantal dat volgens de NBA aantoont dat het onderwerp leeft bij accountants. De Handreiking is niet alleen bedoeld voor openbaar accountants, maar ook voor interne accountants en accountants in business.

Financials zien veel interne fraude maar zwijgen erover

Gerelateerde artikelen