Nieuw controlejaar WBSO/RDA: RVO vraagt inzicht in verplichte S&O-administratie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is gestart met een nieuw controlejaar. Dat betekent dat organisaties die in 2014 gebruik hebben gemaakt van de WBSO en RDA en verplichte mededeling hebben gedaan, moeten zorgen dat hun S&O-administratie op orde is. RVO kan namelijk om inzage vragen.

Zo’n controle gebeurt steekproefsgewijs, naar aanleiding van de mededeling of verrekeningen die tijdens de verplichte mededeling zijn ingediend. Tijdens deze controle controleert RVO zowel de urenadministratie als de projectadministratie en dit kan zowel tijdens een bedrijfsbezoek, als ‘op afstand’ via een zogenaamde deskcontrole. Naast de uren- en projectadministratie – wordt onder andere gecontroleerd op:
• tijdigheid en juistheid van de mededeling;
• aannemelijkheid van het vastgestelde S&O-uurloon;
• juistheid van RDA-kosten en -uitgaven.

Als tijdens de controle blijkt dat de administratie niet klopt, of onvolledig is, kan RVO een correctie geven op de toegekende WBSO of RDA of eventueel een boete opleggen.

(Bron: PNO Consultants)

Gerelateerde artikelen