Niet-financiële bedrijven boeken opnieuw recordwinst

De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven – bedrijven niet actief in de financiële sector – kwam in 2018 uit op 255,0 miljard euro.

Dat is het hoogste bedrag sinds het begin van de metingen in 1995 en 24,4 miljard euro meer dan in 2017, toen het vorige record werd gerealiseerd. 

Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De toename van de winst in 2018 was voor meer dan de helft toe te schrijven aan de winsten van buitenlandse dochters van Nederlandse bedrijven. Deze winsten waren 13,2 miljard euro hoger dan in 2017. Enkele multinationals waren verantwoordelijk voor het leeuwendeel van deze toename.

De operationele winst van de niet-financiële bedrijven was 8 miljard euro hoger dan een jaar eerder, ondanks een toename van de loonkosten. Die loonkostenstijging kwam deels door de verdere groei van de werkgelegenheid. De niet-financiële bedrijven ontvingen daarnaast meer rente dan een jaar eerder, terwijl de rentebetalingen lager waren.

Over de winst betalen niet-financiële bedrijven belastingen, zoals de vennootschapsbelasting. In 2018 betaalden de niet-financiële bedrijven 2,3 miljard euro meer belasting over hun winst dan een jaar eerder.

De winst na betaling van de belastingen kunnen de bedrijven aanwenden voor investeringen en besparingen, of dividenduitkeringen aan aandeelhouders. De investeringen in vaste activa waren 6,4 miljard euro hoger dan in 2017. De niet-financiële bedrijven hebben verder 7,5 miljard euro meer dividend uitgekeerd.

Gerelateerde artikelen