Niet verantwoorde omzet discotheek; naheffing omzetbelasting en boete

Gerechtshof Den Haag heeft in hoger beroep geoordeeld dat een discotheek loon van werknemers heeft betaald uit omzet die niet in de boeken was verantwoord. De opgelegde naheffingsaanslag omzetbelasting blijft in stand.

Aan de exploitant van een discotheek (X; belanghebbende) is over het tijdvak 1 januari 2007 tot en met 31 december 2009 een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd en bij beschikkingen een boete opgelegd van € 14.617 en € 3.156 aan heffingsrente in rekening gebracht.

Volgens Hof Den Haag heeft de Inspecteur met bevindingen in het controlerapport aannemelijk gemaakt dat in de onderhavige jaren personeelsleden in dienst van de discotheek zijn geweest die niet op de loonlijst stonden, dat aan deze personeelsleden lonen zijn betaald waarover geen loonheffing is afgedragen en dat die lonen zijn betaald uit omzet die niet in de boeken van X is verantwoord.

Het Hof oordeelt dat X niet de vereiste aangiften heeft gedaan. Dit brengt mee dat sprake is van omkering en verzwaring van de bewijslast. De Inspecteur heeft de omzetcorrecties volgens het Hof niet op onredelijk hoge bedragen geschat. Het hoger beroep van X faalt voor zover het de naheffingsaanslag en de beschikking heffingsrente betreft.

In de loop van het geding heeft de Inspecteur zich op het standpunt gesteld dat de boete wegens samenhang met boetes die zijn opgelegd bij navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting moet worden verminderd met 10%.

Rechtbank Den Haag heeft de boete voorts verminderd met 15% wegens overschrijding van de redelijke termijn. Voor verdere vermindering is volgens het Hof geen aanleiding.

(Bron: Fiscanet)

Gerelateerde artikelen