Nederland werkt mee aan onderzoek naar IKEA

Nederland zal meewerken aan het onderzoek van Brussel naar belastingafspraken tussen de Nederlandse Belastingdienst en IKEA. Nederland onderschrijft het belang van het onderzoek van de Europese Commissie naar dergelijke zogenoemde fiscale rulings.

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën laat dit weten nadat Brussel een onderzoek heeft aangekondigd. Snel benadrukt dat zo'n officiële procedure niet betekent dat vaststaat dat sprake is van staatssteun. De Europese Commissie heeft twijfels over sommige aspecten van een ruling, aldus Snel.

Hij wijst erop dat hij zelf een onafhankelijke commissie een onderzoek laat doen. ,,Rulings mogen geen ruimte bieden voor bevoordeling van individuele bedrijven en mogen niet tot verstoring van de interne markt leiden'', aldus Snel.

Hij wil niet dieper inhoudelijk ingaan op de specifieke rulings tussen IKEA en de Belastingdienst, omdat de wet dat verbiedt.

(ANP)

Gerelateerde artikelen