‘Nederland komt nooit mondeling rulings overeen’

In Nederland worden nooit mondelinge afspraken gemaakt met bedrijven over rulings. Een ruling wordt altijd vastgelegd in een schriftelijke vaststellingsovereenkomst.

Dit antwoordt staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën op Kamervragen van Ed Groot (PvdA) over het bericht ‘Luxemburg volhardt met geheime rulings’.
 
Vorige maand meldde de Vlaamse krant De Tijd dat Luxemburg doorgaat met het maken van geheime belastingafspraken met grote bedrijven, ondanks de ophef na ‘LuxLeaks’. Sinds kort sluiten grote ondernemingen ‘mondelinge’ deals met de Luxemburgse belastingdienst.

Wiebes laat weten dat hij de minister van Financiën van Luxemburg zelf heeft gevraagd of het bericht klopt. Deze heeft stellig ontkend dat Luxemburg mondelinge afspraken aangaat. Wiebes zijn, buiten dit krantenbericht, geen signalen over mondelinge rulings bekend.

De staatssecretaris laat weten dat hij mondelinge afspraken zeer ongewenst acht in relatie tot de recent aangenomen Richtlijn 2015/2376/EU die voorschriften geeft voor automatische uitwisseling van informatie over grensoverschrijdende rulings en verrekenprijsafspraken. “Indien lidstaten zich niet houden aan de afspraken in de Richtlijn 2015/2376/EU, ben ik van mening dat deze lidstaten hierop moeten worden aangesproken door de andere lidstaten. Ook zal er een belangrijke rol zijn weggelegd voor de Europese Commissie om deze lidstaten aan te spreken op het niet nakomen van de verplichtingen in de bovengenoemde richtlijn,” aldus Wiebes.

• Antwoorden op Kamervragen Rulings Luxemburg

Gerelateerde artikelen