NBA steunt voorstel uitbreiding in control verklaring

Een uitbreiding van de in control verklaring en een aanscherping van het commissarissenverslag zijn onderdeel van het voorstel tot herziening van de Corporate Governance Code die donderdag door de Commissie Van Manen is gepresenteerd. In een eerste reactie verwelkomt de NBA deze beide suggesties.

Ook onderschrijft de beroepsorganisatie de voorgestelde aandacht in de code voor cultuur en gedrag binnen de onderneming en voor de kwaliteit van de uitleg bij afwijking van de code.
 
De NBA zegt een formele reactie op het voorstel herziening Corporate Governance Code in voorbereiding te hebben.

Gerelateerde artikelen