NBA: meer transparantie van de accountant is onnodig

Het is aan de controleklant om duidelijk te zijn en de accountant stimuleert dat.

Het veranderen van de regelgeving voor geheimhouding van accountants is niet nodig voor meer transparantie door de accountant. Dat stelt de NBA. Hiermee hoopt de beroepsorganisatie voor accountants de discussie stop te zetten over meer transparantie van accountants over de bevindingen bij controlewerk.

  • Aandeelhouders en anderen dringen aan op meer openheid van accountants
  • Accountants zoude meer moeten melden over wat zij tegenkomen bij boekencontroles
  • De NBA komt tot de conclusie dat meer transparantie door de accountant niet nodig is
  • De regelgeving volstaat voor openheid van zaken door bedrijven en de rol van de accountant daarbij

Volgens de NBA ligt de plicht tot het publiceren van een volledige en juiste jaarrekening en overeenkomstig bestuursverslag bij de gecontroleerde organisatie. “De organisatie rapporteert, de accountant controleert”, schrijft de beroepsorganisatie hierover.”

Er zijn wel meer initiatieven genomen om de accountant transparanter te krijgen, zoals de herziening vorig jaar van Handreiking 1118, die de vrijheid van accountants regelt om te spreken op ava’s. Vanuit aandeelhouders wordt er op aangedrongen dat accountants meer duidelijkheid geven over wat ze tegenkomen bij boekencontroles.

De NBA heeft de tijd genomen om tot het standpunt te komen over de verhouding tussen geheimhouding en transparantie. Er werd een projectgroep samengesteld, een discussienota opgesteld die open werd gesteld voor feedback en een rondetafel georganiseerd.

Als een accountant merkt dat een bedrijf onvolledige of onjuiste informatie rapporteert, dan kan die daar opvolging aan geven, maar dat betekent niet dat de accountant de ontbrekende of juiste informatie openbaar moet maken, stelt de NBA. De accountant oefent druk uit op de controleklant om transparant te zijn, stelt de NBA. Leidt die pressie tot niets, dan kan de accountant de verklaring onthouden, uitstellen of afgeven met beperkingen of bevindingen.

“De conclusie is dat de bestaande wet- en regelgeving hiertoe niet alleen voldoende ruimte biedt, maar de accountant hiertoe ‘zelfs verplicht ter waarborging dat de jaarrekening en het bestuursverslag een getrouw beeld geven van de gecontroleerde organisatie”, zo concludeert de NBA verder.

Het NBA-bestuur zegt het toe te juichen als accountants desgevraagd toelichtingen geven, maar acht het niet nodig om daarvoor de regelgeving aan te passen. 

Gerelateerde artikelen