Afwachten of Handreiking 1118 accountant aan de praat krijgt

Accountants moeten tijdens ava’s transaranter zijn over hun bevindingen.

Aandeelhouders kijken dit jaar of de controlerend accountant van beursfondsen het aandurft om tijdens de algemene vergadering van afgevaardigden (ava) het woord te voeren over zaken als risicobeheersing, fraude, cybersecurity en de cultuur van hun klant. Dat gaan ze doen als ze de handreiking van de NBA opvolgen voor optreden op de ava. 

Hierover schrijft het FD, die nader ingaat om de betekenis van Handreiking 1118. Die is vorig jaar herzien. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de vorige versie is dat de accountants transparanter moeten zijn over de bevindingen van de accountant tijdens de controle. De accountant afspraken maken met de klant over transparantie tijdens de ava.

(tekst gaat verder onder het blok)

Dit staat in Handreiking 1118

Bij het optreden in de AvA moet de accountant duidelijk maken aan welke onderwerpen door hem of haar primair aandacht is gegeven bij de controle, zoals aan continuïteit en frauderisico's. Net als bij de kernpunten van de controle (key audit matters) gaat de NBA er vanuit dat de accountant zaken die gedeeld worden met de AvA, eerst heeft gedeeld met het management en de raad van commissarissen.

Nieuw in de aangepaste handreiking is de 'opdracht voor de accountant voor het komende jaar', die de accountant de mogelijkheid geeft om de controle van de jaarrekening voor het komende jaar toe te lichten, voor zover die informatie al beschikbaar is op het moment van de AvA. Dat geldt ook voor andere opdrachten, zoals bijvoorbeeld een duurzaamheidsrapportage.

Tijdens het ava-seizoen vorig jaar is al proefgedraaid met de handreiking, maar dat was geen groot succes. “Er waren nog te veel accountants die zich heel strikt aan het script hielden en zenuwachtig werden van afwijkende vragen”, aldus Gerben Everts, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) in het FD.

Ook Rients Abma, directeur van Eumedion, de belangenclub voor institutionele beleggers zegt in de krant niet tevreden te zijn. Hij verwijst naar Sligro, waar de accountant in zijn verklaring expliciet verwees naar de duurzaamheidsparagrafen in het jaarverslag. Het beantwoorden van vragen liet de accountant over aan het bestuur van Sligro. 

De aanbevelingen van de NBA zijn dit jaar verplicht voor accountants. Het FD citeert Jules Verhagen, accountant van EY, die stelt dat fraude, cybersecurity en cultuur bespreekbare onderwerpen zijn, mits dat daar een deugdelijke grondslag voor is “Het is een onderwerp waar je als accountant waarnemingen over hebt”, aldus Verhagen in het FD.n “Ik voel dat ik de vrijheid heb om zelf te bepalen welke onderwerpen ik aan de orde wil stellen.

De accountant moet door de raad van commissarissen van de geheimhoudingsplicht worden ontheven om te kunnen spreken op de ava. Eumedion zou die ontheffing graag eerder zien dan alleen voor de ava. Aandeelhouders willen al voor de bijeenkomst met de accountant spreken. Maar daar voorziet de handreiking niet in.

 

Gerelateerde artikelen