Natura-uitvaartverzekeraars moeten gegevens aan Belastingdienst verstrekken

Met ingang van 1 januari 2017 moeten natura-uitvaartverzekeraars bepaalde gegevens en inlichtingen aan de Belastingdienst verstrekken.

Dit staat in het conceptbesluit tot wijziging van artikel 22 van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In dit besluit zijn enkele wijzigingen opgenomen in verband met het aanwijzen van natura-uitvaartverzekeraars als administratieplichtigen. Administratieplichtigen zijn gehouden bepaalde gegevens en inlichtingen aan de Belastingdienst te verstrekken.

Daarnaast zijn in dit besluit enkele wijzigingen opgenomen in verband met het wijzigen van de terminologie inzake lijfrenterekeningen als gevolg van het opnemen van beleggingsondernemingen in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) als toegelaten aanbieders voor lijfrenteproducten.

Gerelateerde artikelen