Nader NOB-commentaar op pensioen eigen beheer

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft haar nader commentaar inzake de ontwikkelingen op het terrein van pensioen in eigen beheer naar de Tweede Kamer gestuurd. De NOB komt hiermee naar aanleiding van de reactie op vragen over de oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer die staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën onlangs naar de Kamer stuurde.

De NOB laat weten verheugd te zijn dat deze reactie van de staatssecretaris belangrijke verbeteringen bevat ten opzichte van het eerdere voorstel. De afkoopvariant wint aan realiteitswaarde en met de optie van oudedagsparen als spaarvariant bij uitfasering van het pensioen in eigen beheer wordt een aantal doelen bereikt:
• wegnemen van het waarderingsverschil commercieel-fiscaal;
• wegnemen van de huidige (dreiging die uitgaat van de) dividendklem; en
• wegnemen noodzaak om jaarlijks (complexe) actuariële berekeningen te maken.

De positie van de partner blijft volgens de NOB een wezenlijk punt van discussie in dit dossier.

• Nader NOB-commentaar op reactie staatssecretaris over pensioen eigen beheer

Gerelateerde artikelen