MVO-experts voor verduurzaming door belasting

Nederland kan het beste verduurzaamd worden door met belastingen te schuiven. Dat vindt 90 procent van het MVO-expertpanel van de Erasmus Universiteit.

Nu het belastingstelsel onderwerp is van hervorming, heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam een enquête onder de 300 leden van het MVO Expertpanel gehouden. Het MVO Expertpanel is in 2013 opgericht door de Erasmus School of Accounting & Assurance en de Erasmus School of Economics.

Het panel bestaat uit MVO professionals en besluitvormers uit het bedrijfsleven, de overheid, belangenorganisaties, de not for profit, ontwikkelings- en goede doelen organisaties. Deelnemers zijn voornamelijk CEO/algemeen directeur en MVO of CSR managers van ondermeer de AEX/AMX bedrijven en organisaties uit het professionele netwerk van de betrokkenen. Zij zijn allen actief in besluitvorming en/of advies rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Bijna 90 procent van de respondenten vindt dat bij de belastinggrondslag de mate van vervuiling en verbruik van grondstoffen uitgangspunt moet zijn. 

Voorbeelden die hoog scoorden zijn:

 • Een verpakkingsaccijns op wegwerpverpakkingen zoals België en Duitsland die kent
 • Belasting heffen op autogebruik op basis van CO2-uitstoot
 • Belastingvoordeel bij innovatieve investeringen in emissiereductie
 • Belasting heffen op niet herbruikbare schaarse grondstoffen
 • Belasting op gebruik van fossiele brandstoffen en/of afval voor opwekking van elektriciteit.
 • Wel zijn er twee veel genoemde kanttekeningen. Zo wordt er veel waarde gehecht aan het vooraf doorrekenen op effectiviteit van voorstellen voor hervorming op deze grondslag. Daarnaast blijkt dat subsidies niet worden omarmd.

  Als het om maatschappelijke duurzaamheid gaat, is arbeidsparticipatie en de verdeling van inkomen en vermogen van belang. De gangbare voorstellen voor invoering van de vlaktax haalden geen meerderheid in de enquête. Invoering van het basisinkomen kan evenmin rekenen op steun van het MVO Expertpanel.

  Bron: P-plus

  Gerelateerde artikelen