Monitoring Commissie gaat Corporate Governance Code herzien

Naar aanleiding van het monitoring rapport dat in januari van dit jaar is gepubliceerd, hebben de schragende partijen (VNO-NCW, VEUO, Eumedion, VEB, FNV, CNV en Euronext) de Monitoring Commissie Corporate Governance Code verzocht voorstellen te doen voor actualisering van de Code. De Commissie geeft gehoor aan het verzoek en zal spoedig de eerste stap in het herzieningsproces zetten.

Eind 2015 verwacht de Commissie een consultatiedocument uit te brengen met concrete voorstellen tot herziening.

Jaap van Manen, voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code: ‘Wij zijn, als Monitoring Commissie, verheugd met het verzoek tot actualisatie van de Code en gaan zo spoedig mogelijk van start met het herzieningsproces. De huidige Code is gedateerd; recente misstanden bij verschillende ondernemingen, nieuwe wetgeving en vraagstukken hebben zich aangediend en tonen aan dat actualisatie van de Code noodzakelijk is. Bij de herziening van de Code zal rekening worden gehouden met huidige en nog te verwachten regelgeving, evenals met jurisprudentie en gewijzigde internationale ontwikkelingen op het gebied van corporate governance. De geactualiseerde Code dient, net als de huidige, principle-based te zijn en een bestendig kader voor corporate goverance te bieden voor de aankomende jaren.’

Gerelateerde artikelen