MKB-Nederland en VNO-NCW wachten uitwerking nieuwe overeenkomst zzp’ers af

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn positief over het voornemen van staatssecretaris Wiebes om de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en de Beschikking Geen Loonheffingen (BGL) te vervangen door een alternatief. Wel wachten de ondernemersorganisaties de uitwerking hiervan af. De nieuwe systematiek kan in de plaats komen van de huidige VAR, maar wel nadat is komen vast te staan dat hiermee gemakkelijker en beter dan nu duidelijkheid kan worden geboden over de zzp-overeenkomst. Voor MKB Nederland en VNO-NCW is cruciaal dat de keuze om zzp-er te worden niet wordt beperkt.

Het alternatief van staatssecretaris Wiebes biedt vrijwaring voor opdrachtgevers, zodat zij in één keer zekerheid hebben dat er geen loonheffingen hoeven te worden ingehouden voor alle ingehuurde zp’ers. Dit was een belangrijke wens van de ondernemersorganisaties. Bij de Belastingdienst kan worden getoetst of de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voldoet aan de wetgeving.

‘De vraag die daarbij centraal staat is of loonheffingen moeten worden ingehouden. Aan de hand van door de Belastingdienst te publiceren modelovereenkomsten met voorbeeldbepalingen kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers daar straks zekerheid aan ontlenen. De komende periode moet worden benut om de invulling van de modelovereenkomsten en voorbeeldbepalingen verder uit te werken. Hierbij moet ook zeker worden gesteld dat de positie en werkwijze van ondernemingen die zp’ers bemiddelen in deze nieuwe systematiek wordt gepast. In het najaar moet worden vastgesteld of hiermee een voor de praktijk werkbaar alternatief voor de huidige VAR-systematiek gaat ontstaan. Op dat moment moet worden besloten of daadwerkelijk de ‘oude schoenen’ van de VAR kunnen worden vervangen door de ‘nieuwe schoenen’ van het nieuwe voorstel,’ aldus de ondernemersorganisaties.

Gerelateerde artikelen